Náš prístup

Plnohodnotná správa informačných technológií je vysoko odborná činnosť. My sa vyznačujeme moderným, nekonzervatívnym prístupom k informačným technológiám. Neustále naše znalosti rozvíjame. Pri správe IT si určíme víziu, ktorú sa snažíme, v spolupráci s Vami naplňovať. Odbornosť, ktorú Vám poskytujeme, Vám len málokedy dokážete poskytnúť Váš zamestnanec. Kladieme veľký dôraz na „osobný prístup“. Vášho IT technika, ktorý s Vami bude spolupracovať, budete priamo poznať a je samozrejmé, že počas jeho pracovnej nedostupnosti, bude za neho zvolená plnohodnotná náhrada.

Naša starostlivosť zahrňuje okrem poruchového, či implementačného zásahu aj dohľad a pravidelný monitoring. Odporučíme Vám také riešenia, ktoré sú pre Vás výhodné a vhodné.  Naša servisná zmluva vám prináša presnú kontrolu nad objemom vykonaných prác a to prostredníctvom elektronicky vedenej evidencie úloh. Parametre servisnej zmluvy je možné individuálne dohodnúť, prioritou sú vaše požiadavky. V ponúkanej servisnej starostlivosti si dohodneme dostatočný priestor pre všetky typy starostlivosti o Vaše IT

Prediktívna starostlivosť (profylaktika)

Všetka starostlivosť ktorú, aj keď ju nevidíte priamo, Vám v konečnom dôsledku prináša najväčší efekt na bezporuchovosť Vášho IT. Pravidelne skontrolujeme funkčnosť všetkých Vašich serverov a počítačov, preveríme zálohovací mechanizmus a funkčnosť záloh. Vzdialene, alebo priamo na počítačoch budeme udržovať aktuálny softvér a aplikovať aktualizácie. Zároveň v rámci nej sa máme možnosť zamýšľať na možnosťami, vylepšeniami, ktoré Vám budeme predkladať v našich návrhoch. Pre starostlivosť tohoto typu používame spoľahlivé a efektívne nástroje, ktoré znižujú čas, potrebný na vykonanie týchto činností.

Technická podpora

Keď sa niečo pokazí, treba to čo najskôr dať do poriadku. Alebo si možno len neviete s niečím rady a potrebujete využiť „Priateľa na telefóne“. Toto spravíme v najkratšom možnom čase, ktorý budete mať zmluvne garantovaný.

Implementácie

Implementáciu nových riešení Vám zrealizujeme v cene za bežnú technickú podporu, dokonca pre tento účel na ňu môžeme čerpať budúcomesačné hodiny. Pod implementáciou sa rozumie obvykle návrh a realizácia serverových riešení.