Monitoring pracovných staníc

Vaše pracovné stanice sú vaším dôležitým pracovným nástrojom. Máte v nich pravdepodobne uložené všetky svoje pracovné dáta. Ako každá technika, sú však aj počítače zariadenia, ktoré sa môžu pokaziť. Ako by ste dopadli po páde počítačové systému? Čo by ste robili po poškodení disku? Prostredníctvom pravidelného automatizovaného monitoringu môžete mať vaše pracovné stanice pod neustálou kontrolou odborníka.

Samotný monitoring je skladačkou služieb, ktorá vám poskytne taký rozsah, aký si želáte (ceny bez DPH):

Monitoring pracovnej stanice (cena 3€/počítač/mesiac)
obsahuje základné monitorovanie funkčných prvkov počítačovej stanice, jej výkonnostných parametrov. V prípade detekovania problémov, je klient upozornený na problém počítača a je mu ponúknutý návrh riešenia.

Antivírové zabezpečenie (2€/počítač/mesiac)
Antivírové zabezpečenie počítačovej stanice pomocou antivírového programu GFI Vipre. Antivírové riešenie je účtovaný na mesačnej báze a je ho možné kedykoľvek aktivovať alebo deaktivovať.

Patch management: 0,5€ /počítač
Na pracovnej stanici je udržovaný vždy aktuálny stav aplikácií ako napríklad Adobe Reader, JAVA, Mozilla, Opera, Adobe Flash a ďalších… Vyhnete sa tak otravujúcim hláškam týchto softvérov, vynucujúc si vlastnú aktualizáciu. Zároveň tak máte istotu, že máte na počítači neustále aktuálne verzie softvéru.

Vzdialená podpora: 0,5€/ počítač
Táto voľba Vám umožňuje aktivovať aplikáciu pre vzdialené riadenie vášho počítača. O bezpečnosť svojho počítača sa nemusíte obávať, pripojenie je možné iba s Vašou asistenciou.

  • Pri aktivovaní kompletnej zostavy platí zvýhodnená cena 5€.
  • Pri aktivácii 10 počítačov, získavate 1h servisného zásahu mesačne.
  • Monitoring pracovných staníc je pravidelne vykonávaný a na jeho základe ste upozornený na prípadné problémy s návrhom servisného zásahu.
  • Servisné zásahy idú nad rámec základného monitoringu.
  • Ceny sú bez DPH

Príklad: 5 počítačov v spoločnosti znamená službu monitoringu a zabezpečenia antivírom v cene 25€/mesiac (cena bez DPH) .