Referencie

Rádio Lumen

 • Návrh infraštrukúry spoločnosti a jej realizácia
 • Správa virtualizovaných/fyzických  serverov (MS Server 2000-2008, Kerio Connect, Kerio Control, IceCast2, …)
 • Inštalácia komplexného virtualizačného riešenia VMWare vSphere
 • Monitoring a správa 50 pracovných staníc
 • Programovanie a údržba pomocného aplikačného rozhrania
 • Dohľad nad počítačovými zložkami vysielacieho systému
 • Vývoj webovej stránky www.lumen.sk

Banskobystrický pivovar

 • Kompletná starostlivosť o IT spoločnosti
 • Sprava a monitoring fyzických serverov
 • Monitoring a správa pracovných staníc
 • Užívateľská podpora
 • Postupná konsolidácia IT prostredia

KNK Plus

 • Kompletná starostlivos o IT spoločnosti
 • Sprava a monitoring fyzických serverov
 • Monitoring a správa pracovných staníc
 • Správa informačného systému
 • Užívateľská podpora
 • Postupná konsolidácia IT prostredia

Profinex Holding

 • Návrh a realizácia infraštruktúry
 • Virtualizácia serverovej infraštruktúry
 • Komplexná starostlivosť o IT spoločnosti

BCSR

 • Kompletná starostlivos o IT spoločnosti
 • Správa serverov
 • Správa počítačov

Rimskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica

 • Komplexná starostlivosť o IT
 • Návrh novej infraštruktúry
 • Konsolidácia a virtualizácia serverov

Dom Božieho Milosrdenstva

 • Komplexná starostlivosť o IT organizácie

Polyston

 • Starostlivosť o počítačovú infraštruktúru
 • Návrh riešenia serverového vybavenia spoločnosti na platforme VMWare
 • Virtualizácia serverov a desktopov
 • Spolupráca pri starostlivosti o IT spoločnosti

HydroGEP, s.r.o. Sliač

 • Starostlivosť o počítače spoločnosti

PREDOS

 • Starostlivosť o počítače spoločnosti

MEEN

 • Starostlivosť o počítače spoločnosti

JUNIOR Centrum Voľného Času Banská Bystrica 

 • Konzultácie pri problémoch so serverom, dodávka Kerio produktov

PEPAS

 • správa počítačov,
 • dohľad nad zálohami, antivirusovým systémom
 • Dodavka a inštácia malého servera